NINU GBOGBO LAALA, IDAMU ATI ISORO AYE YI, KOSI ONA ABAYO NIBI KANKAN BIKOSE NINU JESU KRISTI. KEPE LONI, YO SI GBA O LAGBATAN.

“And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death” Rev. 12:11

Send Your Testimony:

Close Menu
submit-testimony